Em mới đăng ký diễn đàn. Có vấn đề này nhờ anh chị em giúp ạh.
Hồ sơ xuất cảnh của chú em nộp năm 2003, còn hồ sơ xuất cảnh của gia đình em nộp năm 2007, nhưng gia đình chú em và gia đình em chung một hộ khẩu và chung một số nhà. Vậy hồ sơ của gia đình em có được thuộc dạng bổ sung không? Hay mở hồ sơ của chú em trước và 4 năm sau mới mở hồ sơ của gia đình em.
Nhờ anh chị trả lời giúp em. Em xin cám ơn.