Chào bạn,

Trong email gửi về cho bạn, ngoài 2 trang đầu (giấy PV) và trang thứ 3 ghi các ký hiệu, thì mỗi 1 người đều có 1 bản riêng và NVC yêu cầu người đó thực hiện mang các giấy tờ để PV.

Bạn tham khảo link này để biết thêm nha: http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=245
và link này: http://xuatnhapcanh.com/forum/showth...0197#post10197

Về KSK, do tình hình chung như vậy, bạn cứ yên tâm đi PV vào đúng ngày trong email mà NVC đã chỉ định. Đến ngày KSK bạn vẫn đi khám bình thường. Sau khi KSK xong, bạn cầm kết quả và bổ túc cho LSQ. Nếu kết quả KSK tốt đẹp, bạn sẽ nhận được giấy hồng và hình như ngày nhận VISA sau ngày nhận giấy hồng khoảng chừng 1 tuần lễ.

Chúc bạn PV thành công