có ai giúp mình với , còn 20 ngày nữa là phỏng vấn du học rồi, mà mình không biết nói chuyẹn với chú Hà bang cách nào cả. chỉ cho mình với hichcic