Thân chào ACE xuất nhập cảnh!

Hôm nay tôi xin mở topic này để hỏi về cách kiểm tra online, và theo dõi tiến trình hồ sơ của mình khi được Sở Lao Động Hoa Kỳ cấp cho chứng chỉ Lao Động (certification of labor), trong đó đã có mã số.
ETA Case number : A - 15504 - ...

Xin ACE chia sẻ website, vào mục nào để tôi có thể check tình trạng hồ sơ của mình.

Xin cám ơn!