Mọi người cho mình hỏi hiện tại đại sứ quán đang phỏng vấn đến tháng mấy rồi ạ? hồ sơ em tháng 12/2002 đã qua ngày rồi mà vẫn chưa thấy giấy gọi phỏng vấn.