Cho em hỏi là nếu em muốn rút tên khỏi hồ sơ bảo lãnh thì cần phải làm như thế nào ạ.