Em hiện đã hoàn thành chương trình cao đẳng tại việt nam. Vậy thì bây giờ em có thể đăng kí tiếp tục chương trình cao đẳng tại các trường ở hoa kì được nữa hay không.
Em xin cám ơn !