Con xin kính chào diễn đàn xuất nhập cảnh
Con là thành viên mới của gia đình F1 ,xin cho con hỏi hồ sơ của gia đình con :
có ngày ưu tiên 19-12-2005
ngày chấp thuận 29-12-2009
Vậy cho con hỏi hồ sơ của con chừng nào mới được mở ?
Con xin cảm ơn diễn đàn xuất nhập cảnh.Kính chúc các cô chú anh chị nhiều sức khỏe.