Xin chào tất cả các ACE thành viên (em là thành viên mới).
Xin các anh chị giúp em cách điền I-864A. Mẹ em mới sang Mỹ được 1 năm và hiện tại đang bảo lãnh em trai dưới 21t. Mẹ em có đi làm nhưng thu nhập không đủ để bảo trợ tài chánh em sẽ là người cosign và trước đó em là người bảo trợ tài chính cho mẹ. Bây giờ tới lượt em trai em không rành phải điền đơn như thế nào có ACE nào có thể giúp em chuẩn bị điền đơn không.
Em chân thành cám ơn. Em có lên mạng xem nhưng không có hướng dẫn cách điền mẫu mới hiện tại nên em bị phân vân.