Chào mọi người,
Mình qua định cư đã được 3 tháng và hiện đang làm server trong một nhà hàng Việt. Mình đã có tấm check đầu tiên.
Nhưng mình không hiểu cách tính. Mong được chỉ giúp.

Tổng tiền 163.63 (ví dụ)
federal income tax: 3.01
social security: 18.14
medicare: 4.24
state income tax: 0.00
local income tax: 2.93
total withholding: 28.32

Thực lãnh: 135.31

Xin cảm ơn.