Chào anh/chị,

- Hôn phu của em đã nộp hồ sơ visa K1 hai tháng trước (21/8/2015) chỉ nộp một mẫu đơn I-129 không nộp thêm bất kì giấy tờ khác như vậy có vấn đề gì không và có thể bổ sung hồ sơ sau đúng không anh/chị?
- Em có gọi hỏi họ đã nhận được hồ sơ của em chưa, họ báo đã nhận được và đang trong quá trình nhưng do em được biết là mình sẽ nhận được một form Noa1 nhưng đến nay em vẫn chưa nhận được mẫu này, trong trường hợp này em nên làm gì.

Mong nhận được câu trả lời sớm. Xin cám ơn