Chào ACE
Mình tính về vn nhưng passport của 2 người con mình hết hạn 24/1/2016. mình dự định về và quay lại mỹ trước 31/12/2015, mình có câu hỏi như sau:
1. mình book vé về luôn và về vn mình làm passport mới ở vn được không?
2. mình phải làm passport mới xong rồi mới về vn ?
vì làm passport o mỹ $170 USD, nghe nói về vn làm chỉ mất 200.000 VND nhung không biết về vn làm được không ?
ACE nào có kinh nghiệm chỉ mình với nha.
Cảm ơn nhiều