Sau đây là 1 vài từ viết tắt bạn sẽ nghe/ thấy khi gia nhập hãng xưởng ở Mỹ.

- Medical Insurance: Bảo hiểm sức khỏe . Đa số có 3 chọn lựa :

1. PPO : Bác sĩ do mình tự chọn, mình muốn đi đâu tùy mình, không bắt buộc. Bù lại cho sự tự do chọn lựa, mình phải trả lệ phí cao hơn; thậm chí, khi cần vô bệnh viện, họ chỉ trả cỡ 80%, mình trả 20% (Nằm viện cỡ $3000-5000/ngày).

2. HMO : Mình chọn BS nằm trong nhóm qui định. Nếu bạn ở CA, mình khuyến khích chọn HMO vì BS ở đây rất đông, hầu như BS nào cũng có tham gia vào nhiều tổ hợp, mình không cần trả thêm cho việc tự chọn. Dạng HMO rẻ hơn dạng PPO, vô bệnh viện đa số được bao 100%.

3. Kaiser : Là 1 tổ hợp riêng biệt. Nếu chọn dạng này, tất cả mọi thứ từ khám BS, thử nghiệm, mua thuốc ... đều phải do Kaiser cung cấp. Kaiser ít BS VN hơn; bệnh viện cũng trả 100% .

- Dental Insurance : Bảo hiểm về răng. Cũng có PPO và HMO tương tự như Medical Insurance. Tuy nhiên, HMO của răng không phải giới hạn về lựa chọn BS, mà rất bị giới hạn về những tình trạng răng cần được trám/ trị. Nếu răng bạn không tốt nhiều, PPO sẽ có lợi hơn.

- Vision : Mắt. Phần này rất nhỏ, không đáng kể. Thường chỉ có 1 chọn lựa.

- Copay: Lệ phí phụ trội bạn trả khi khám BS hoặc mua thuốc

- 401K (đọc 0 = "oh", not "zero") : Đại khái dịch là quỹ hưu trí do mình để dành từ lúc còn đi làm. Nếu cần tiền trang trải thì bạn chưa nên tham gia. Khi đã đủ tiền chi phí hàng tháng, và có thêm khoản dự trữ phòng hờ bị thất nghiệp hay này nọ ... thì tham gia 401K sẽ có lợi cho bạn về sau.

Thí dụ : Bạn bỏ vào $1. Tùy hãng cho thêm từ $0-0.50 cho mỗi đồng; $1 của bạn sẽ trở thành $1, hoặc $1.25, hoặc $1.50. Giới hạn bỏ vào bao nhiêu do hãng bạn quyết định.

Khi chuyển hãng, bạn điền giấy tờ chuyển quỹ 401K từ hãng cũ qua hãng mới.

Quỹ 401K này chỉ được rút ra lúc về già; hình như cỡ 55t hay 59t gì đó. Nếu rút sớm hơn lúc 55t sẽ bị phạt rất nặng. Rút lúc đúng tuổi, dĩ nhiên phải trừ đóng tiền thuế theo mu*'c hiện hành.

401K là tiền rút trước khi trừ thuế . Thí dụ bạn làm $8/giờ x 40 giờ = $320/tuần. Tham gia 1% = $3.20. Cho là 30% thuế này nọ, bạn đem về 70% của (320-3.20).

- IRA (đọc = ai-ra :) ): Tương tự như 401K, nhưng tiền được rút ra sau khi trừ thuế .

Với ví dụ trên, bạn đem về (70% của $320, rồi trừ đi $3.20).

Khi về già, rút tiền ra vẫn phải đóng thuế (ít hơn so với 401K)

- Roth IRA (đọc = rót ai-ra ;) ): Cũng tương tự IRA, nhưng bạn "tuyên bố" - khóa mức trừ thuế cho bạn ngay bây giờ luôn. Thí dụ thuế hiện tại là 30%, sau này thuế tăng 40%, hay giảm 20%, thì bạn cũng vẫn là 30%.

Với ví dụ trên, bạn đem về (70% của $320, trừ đi $3.20, rồi trừ đi 30% của $3.20).

Khi về già, bao nhiêu trong quỹ Roth IRA là 100% tiền của bạn.

Mỹ họ có 401K, IRA, Roth IRA vì:

1. Họ ít tự tiết kiệm được tiền cho hưu trí
2. Cũng là 1 cách đầu tư lâu dài . Ngoài việc hãng phụ trợ, họ có chọn lựa kêu những người kinh doanh đem tiền họ vào trương mục tiết kiệm (lời ít, an toàn) hay vào đầu tư chứng khoán (mạo hiểm hơn, lời có thể nhiều hơn) .

Cũng có 1 vài khoản khác có lợi cho thuế ... tùy mức chi tiêu của mỗi cá nhân mà quyết định nên tham gia hay không .

Chúc bạn sớm có việc làm như ý .