Xin chào diễn đàn.
Ngày ưu tiên của hồ sơ của mẹ em là 18/2/2008
Ngày chấp thuận Approval Date: 24/3/2011
Ngày sinh của em và anh em: 9/10/1992, và 2/10/1989 mọi người có thể tính dùm em tuổi CSPA được không ạ.