Mình định sang Mĩ học kinh tế, nhưng vẫn còn vướng mắc trong trả lời về chuyên ngành sẽ học
vì đang học HR ở Việt Nam rồi nên giờ không thể nói học HR lại ở Mỹ được mà bảo học Business thì lại chung chung quá
xin mọi người giúp đỡ.