Gửi chú và cả nhà,
Trường hợp của con là như vầy
Con đăng ký học MBA ở Mỹ kèm 1 khóa tíếng anh ở ÉSLI . Con đã nhận được thư mời của trường và làm xong visa rồi ạ.
Ngày nhập học của con vào 19/1/2016.
Nhưng hiện giờ con đang có bầu được 25 tuần. Theo con biết chỉ được nhập cảnh trước 30 ngày theo nhập học. Đợi đến khi được phép nhập cảnh thì con khoảng 30 tuần rồi. Vậy lúc con vào có trục trặc gì không chú. Liệu có khi nào sẽ bị từ chối không chú. Con thấy nhiều thường bị đuổi về visa B1 khi bầu 7 tháng lắm.
Có cách nào để thuận lợi nhất cho lúc nhập cảnh không cả nhà tư vấn cho con với.
Con lo lắm ạ.