Chào mọi người trong diễn đàn,

Mình xin hỏi về việc chuyển phí SEVIS cho mã SEVIS mới, mong mọi người tư vấn giúp. Chuyện là tên trong I-20 mới không trùng mới tên trong I-20 cũ. Ví dụ: Tên trong passport là VŨ THÀNH NHÂN, tên trong I-20 cũ là NHAN THANH VU, tên trong I-20 mới là THANH NHAN VU. Mình liên hệ bộ phận SEVIS thì họ bảo tên trong 2 I-20 phải giống nhau và phải giống với passport.

Vậy xin hỏi thứ tự nào mới đúng? Giờ mình nên làm gì? Nhờ trường sửa lại I-20 hay thay đổi record SEVIS? Trong khi cả hai trường đều nói I-20 đã cấp đúng tên và không thể sửa lại I-20?