Hello mọi người,

Mình hiện đang học ở San Diego. Mình tính là về Việt Nam cỡ 1 tháng đợt winter break này. Mình nghe nói là mình có thể xin gia hạn VISA mà không cần phỏng vấn. Mình có coi thông tin trên trang ustravel rồi (yêu cầu bảng điểm, I-20). Nhưng mình muốn hỏi thêm kinh nghiệm của mọi người (do thời gian mình về cỡ 1 tháng thôi), không biết trên này có ai đã từng làm thủ tục này chưa? Cám ơn mọi người!