Chào chú Vha08
Chú vui lòng cho con hỏi. Nếu hai vợ chồng cùng đi du học thì phải lựa ngày phỏng vấn chung hay riêng ah?
Và xác suất đậu khi du học 2 vợ chồng có cao không ah?