Dạ em chào mọi người trong diễn đàn. Tình hình là em đã đậu Visa ngày 27/11 và chuẩn bị sang Mỹ vào ngày 27/12 để bắt đầu học vào tháng 1.

Vấn đề của em ở đây là từ đầu em đăng ký học thạc sĩ ngành Business Administration and Management tại UHCL, I-20 lúc em đi phỏng vấn ghi Major như vậy, mọi thông tin đăng ký trước đây đều ghi là MBA.

Sau khi em pass visa rồi em lại muốn chuyển sang ngành Management Information System (MIS). Bây giờ em cần gửi form xin trường chuyển, nếu được họ sẽ gửi I-20 mới về cho em. NHƯNG bây giờ em lại không biết là nếu được cấp lại I-20 thì em có thể dùng I-20 mới ngành MIS này để vào Mỹ được không, vì thông tin khác với những gì trước đây đăng ký, rồi qua bên kia họ có làm khó hay nghi ngờ gì không. Em mong các cô chú và mọi người trên diễn đàn tư vấn giúp em, em cảm ơn rất nhiều ạ. Em xin chúc mọi người nhiều sức khỏe ạ.