Cái dấu của hải quan trên Visa em là May 09 2016 (tức chỉ 6 tháng), em học xong 1 semester đầu là May 06 rồi, vậy em về VN khi quá ngày May 09 có bị gì ko hay là phải về trước, về VN rồi qua lại phải cần thủ tục gì ko ạ.
Em cảm ơn mọi người ạ!