Xin chào ACE.
Cho em hỏi khi đi bổ túc hồ sơ đầy đủ cho LSQ thì họ có cho mình biết ngay kết quả không vậy? ACE trả lời giúp ạ cảm ơn.