Ace cho e hỏi là sau khi nộp bộ hồ sơ dân sự từng người thì bao lâu hồ sơ mình mới complete và bao lâu thì mình nhận được thư pv ạ....