Xin chào các anh chị trong gia đình xuất Nhập Cảnh.
Cách đây hơn một tuần, em có làm theo chỉ dẫn gửi đến NVC một là đơn để hỏi về thời gian gia đình em được phỏng vấn. Nhưng NVC có gửi lại một mail cho gia đình em như sau:
The principal applicant's date of birth listed in your request does not match our records. Please submit a copy of a valid passport showing the correct date of birth for the principal applicant.

The Department of State's National Visa Center (NVC) is committed to the protection of personal information of visa applicants and their petitioners. To ensure the confidentiality of visa files and to prevent the unauthorized release of personal information, the NVC requires that the following information be provided with each inquiry:

Name of the person submitting the inquiry
NVC case number or USCIS receipt number
Petitioner's name
Principal Applicant's name and date of birth

NOTE: If the visa petition is employment-based (I-140), include the employer's company/organization name.

Unfortunately, your inquiry did not contain ALL of the above information. Please resubmit your inquiry with the above information so we may update our records accordingly and provide you with a specific response.
Em muốn hỏi là: Em nên làm lại như thế nào ??? Làm sao để có được câu trả lời chính xác nhất từ NVC?
Em xin cảm ơn. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.