Không Đủ Tiêu Chuẩn cấp Thị Thực

Để biết thêm thông tin về những điều kiện làm cho đương đơn không đủ tiêu chuẩn để nhận thị thực vào Hoa Kỳ đương đơn có thể xem trên mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại: http://travel.state.gov/visa/frvi/in...ties_1364.html.

Luật Di Dân của Hoa Kỳ được đặt ra để bảo vệ sức khỏe, phúc lợi và an ninh cho Hoa Kỳ. Theo luật Di Dân của Hoa Kỳ, một số đương đơn sẽ không đủ tiêu chuẩn cho thị thực di dân.

- Điển hình là những trường hợp sau, đương đơn bắt buộc phải bị từ chối cấp thị thực:

- Đương đơn mắc bệnh truyền nhiễm như bệnh lao phổi hoặc HIV;

- Đương đơn mặc bệnh hiểm nghèo, rối loạn tâm thần hoặc nghiện ma túy;

- Đương đơn từng bị giam giữ vì là tội phạm nghiệm trọng, bao gồm tội liên quan đến đạo đức xa đoạ, buôn bán ma tuý và mại dâm;

- Đương đơn là người khủng bố, âm mưu lật đổ hoặc là thành viên của tổ chức chuyên chế cực quyền hoặc là cựu tôi phạm chiến tranh thuộc đảng quốc xã Đức;

- Đương đơn có khả năng trở thành gánh nặng cho xã hội Hoa Kỳ; và/hoặc

- Đương đơn từng can vào tội giả mạo hoặc có những hình thức bất hợp pháp để vào Hoa Kỳ.

nguồn:http://vietnamese.hochiminh.usconsul...huc/didan.html