hồ sơ em nộp 17/5/2002 lúc đó năm sinh trong hộ khẩu của ba em sinh năm 1965 nhưng trong CMND sinh năm 1966 sau đó đến năm 2005 ba em được sở tư pháp đồng ý cho điều chỉnh năm sinh trên CMND từ 1966 sang 1965 cho phù hợp với hộ khẩu và ba em đã được công an cấp CMND mới với năm sinh là 1965 và 1 số giấy tờ khác cũng được điều chỉnh cho đúng với năm sinh 1965.Vậy em phải bổ sung thế nào vào hồ sơ,mấy anh chỉ giùm em,em cám ơn:)