Con chào Chú, Con tên là Trần Thị Hoài Nhi
Con tốt nghiệp đại học tháng 7/2015,nghành hóa học trường Đại học khoa học Huế
Con có nhờ dịch vụ tư vấn và làm hồ sơ xin I-20 Thạc sĩ
Con đã nhờ họ nộp vào Trường Southern Illinois University edwardsville, ngành chemistry từ ngày 16/10/2015 nhưng đến giờ còn chưa nhận được I-20.IKhi còn hỏi họ thì họ bảo apply khóa mùa hè, giờ còn không biết khi nào nhận được Ì20.

Chú tư vấn giúp con.Con cám ơn!