Con xem trên mạng và nghe mọi người nói về chú. Chú có thể giúp con việc học phỏng vấn được không ạ.