Custom Search
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Hồ sơ F2B - HCM2009855116

 1. #1

  Mặc định Hồ sơ F2B - HCM2009855116

  Chào diễn đàn
  Tôi có nhận được nail với nội dung sau:
  Nhờ các bạn xem giúp tôi là Mail này nói gì ah.
  Trân Trọng!

  Dear Sir/Madam:

  The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2009855116 filed by THU BICH THI NGUYEN on behalf of CHI QUYNH TRAN.

  A letter was sent to the petitioner or attorney of record indicating the Affidavit of Support requirement for this case is incomplete. Please submit the requested Affidavit of Support form(s) and/or financial evidence, as indicated on the checklist. The requested information must be submitted to the NVC for this file to continue processing.

  To download the appropriate Affidavit of Support form(s) and instructions please visit:

  http://nvc.state.gov/aos for English or http://nvc.state.gov/aos/espanol for Spanish

  IMPORTANT:
  Do not let more than one year pass without contacting the NVC concerning this visa petition. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with the NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

  Case Number: HCM2009855116
  Petitioner's Name: NGUYEN, THU BICH THI
  Principal Applicant's Name: TRAN,CHI QUYNH
  Preference Category: F2B
  Your Priority Date: 29Apr2009
  Foreign State Chargeability: VIETNAM
  Invoice ID Number: xxxxxxxx (Không nên post thông tin này lên diễn đàn).
  U.S. CONSULATE GENERAL
  4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1
  HO CHI MINH CITY
  VIETNAM

  Sippi

  National Visa Center
  Written Inquiry Unit
  FCi Federal, Support Contractor

  nvc.state.gov/ask

  This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

  Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

  For information and frequently asked questions in English, please visit:
  http://nvc.state.gov
  For information in Spanish, please visit:
  http://nvc.state.gov/espanol

 2. #2

  Mặc định Hồ sơ F2B - HCM2009855116

  Trích Nguyên văn bởi Quynh Chi xem bài viết
  Chào diễn đàn
  Tôi có nhận được nail với nội dung sau:
  Nhờ các bạn xem giúp tôi là Mail này nói gì ah.
  Trân Trọng!

  Dear Sir/Madam:

  The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2009855116 filed by THU BICH THI NGUYEN on behalf of CHI QUYNH TRAN.

  A letter was sent to the petitioner or attorney of record indicating the Affidavit of Support requirement for this case is incomplete. Please submit the requested Affidavit of Support form(s) and/or financial evidence, as indicated on the checklist. The requested information must be submitted to the NVC for this file to continue processing.

  To download the appropriate Affidavit of Support form(s) and instructions please visit:

  http://nvc.state.gov/aos for English or http://nvc.state.gov/aos/espanol for Spanish

  IMPORTANT:
  Do not let more than one year pass without contacting the NVC concerning this visa petition. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with the NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

  Case Number: HCM2009855116
  Petitioner's Name: NGUYEN, THU BICH THI
  Principal Applicant's Name: TRAN,CHI QUYNH
  Preference Category: F2B
  Your Priority Date: 29Apr2009
  Foreign State Chargeability: VIETNAM
  Invoice ID Number: xxxxxxxx (Không nên post thông tin này lên diễn đàn).
  U.S. CONSULATE GENERAL
  4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1
  HO CHI MINH CITY
  VIETNAM

  Sippi

  National Visa Center
  Written Inquiry Unit
  FCi Federal, Support Contractor

  nvc.state.gov/ask

  This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

  Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

  For information and frequently asked questions in English, please visit:
  http://nvc.state.gov
  For information in Spanish, please visit:
  http://nvc.state.gov/espanol
  Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

  National Visa Center (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn liên quan đến đơn xin visa di dân: HCM2009855116 nộp bởi THU BÍCH NGUYỄN THỊ thay mặt CHÍ QUYNH TRAN.

  Một lá thư được gửi cho người khởi kiện hoặc luật sư của hồ sơ cho thấy Affidavit of Support yêu cầu cho trường hợp này là không đầy đủ. Vui lòng gửi yêu cầu Affidavit of Support dạng (s) và/hoặc bằng chứng tài chính, như được chỉ ra trên danh sách kiểm tra. Các thông tin được yêu cầu phải được nộp cho NVC cho tập tin này để tiếp tục xử lý.

  Để tải về Affidavit thích hợp mẫu bảo trợ (s) và hướng dẫn xin vui lòng truy cập:

  http://nvc.state.gov/aos tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha cho http://nvc.state.gov/aos/espanol

  Quan trọng:
  Đừng để quá một năm vượt qua mà không liên lạc với NVC liên quan đến đơn xin visa này. Nếu trong thời gian một năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng của liên lạc (qua điện thoại, mail, hoặc e-mail) với NVC, tất cả các lệ phí và các văn bản hết hiệu lực. Nếu điều này xảy ra, lệ phí phải được trả lại và các tài liệu phải được gửi lại để tiếp tục quá trình nhập cư.


 3. #3

  Mặc định Hồ sơ F2B - HCM2009855116

  Cám ơn PhuongChau nhiều lắm!
  Mẹ mi=ình đã bổ sung giấy tờ còn thiếu vào đầy đủ rồi.
  Vậy khi nào thì minh mới có giấy phỏng vấn ah.
  Lich Visa đã vượt qua ngày ưu tiên của mình rồi.
  Ngày ưu tiên: 29/04/2009.

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •