Đây là email trường gửi cho cháu

I am reviewing the forms and letter you submitted from your Mom.* I need a little more information.* Please advise if your mother is working now.* Also, we will a letter from your mother providing the total amount she made doing odd jobs in 2014 (in US dollar)

Trường kêu cháu viết thư giải thích tại sao mẹ cháu không có thu nhập , xin các bác hướng dẫn cháu viết thư gấp . Gia đình cháu qua mỹ vào tháng 9/2015. Cháu cảm ơn trước