mong mọi người giúp mình tìm một công việc làm hãng tại sandiego với ạ.minhf mới qua chưa biết mong mọi người chỉ bảo với ạ. cám ơn mọi người nhiều.