Xin mến chào ACE,

Ba Mẹ tôi mới vừa nhận được Visa và "phong bì niêm phong" của LSQ ở VN.

Vì sơ ý, mấy phong bì đã niêm phong bị mở ra, trong trường hợp này thì cần phải làm gì? Rất mong sự hướng dẫn của ACE. Xin cảm ơn.