Tôi có vấn đề nhỏ xin mọi người trả lời giúp. Tôi qua mỹ được 1.5 tháng chưa nhận đươc thẻ xanh hay ss. Ở nhà buồn quá tôi ra tiệm nail .dì ruột phụ một tuần .nhưng thât không may tuần đó bị states board kiểm tra va tôi bị phát hiện làm ko bằng .states board hỏi thẻ xanh .ss nhưng tôi không có .họ đã chụp anh dc tôi đang làm khách .tôi rất hoang mang về việc thi nail sau này có ảnh hưởng gì không .tôi ở bang tennessee. Xin mọi nguoi ai có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên .tôi chân thanh cám on