Em dự định sẽ du học, học Lone Star College, do là làm tự túc, nên em muốn hỏi anh chị về các bước làm, cách làm thế nào?
em xin cảm ơn