Người bảo lãnh, và đương đơn ở Việt Nam có thể tiến hành nộp giấy tờ theo yêu cầu của NVC. Giấy tờ nộp được làm riêng biệt thành hai bộ như sau:

1. Bộ của người bảo trợ bao gồm:

- Document cover sheet.
- I-864 và I-864A (nếu có) của người bảo trợ, và người đồng bảo trợ (nếu có).
- Giấy thuế năm gần nhất của người bảo trợ, và người đồng bảo trợ (nếu có). Giấy thuế có thể là Tax Transcript hoặc 1040 và W2/1099. Người bảo lãnh nếu không có thu nhập và lãnh trợ cấp xã hội, có thể viết thư yêu cầu sở An Sinh Xã Hội xác nhận mức trợ cấp hàng tháng để nộp kèm theo với mẫu đơn I-864 này.
- Bản photocopy bằng quốc tịch, hoặc thẻ xanh của người bảo trợ, và người đồng bảo trợ (nếu có).
- Giấy khai sinh, và giấy kết hôn của người bảo lãnh (đối với diện F4).
- Đối với người đồng bảo trợ khai mẫu đơn I-864 do sống khác địa chỉ với người bảo lãnh, và người này có sử dụng thêm thu nhập từ người vợ/chồng của họ để bảo trợ thì cần có thêm giấy kết hôn của hai người này.
- Có thể nộp thêm paystuff để chứng minh thu nhập của người bảo trợ, hay đồng bảo trợ nếu họ làm việc chưa được một năm.

Lưu ý:
- Giấy kết hôn nếu làm tại Mỹ có thể công chứng tại Văn phòng Luật sư.
- Người nộp giấy tờ nhớ ghi Case number lên góc trên bên phải của mẫu đơn I-864/I-864A cũng như giấy khai sinh, và giấy hôn thú.

Toàn bộ giấy tờ trên, đương đơn cho vào phong bì lớn và gửi theo địa chỉ sau:
National Visa Center
Attn. DR
31 Rochester Avenue, Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914.
Xem tại đây: NVC Contact Information

2. Bộ của đương đơn người được bảo lãnh:

- Document cover sheet.
- DS-260 cho tất cả đương đơn có tên trong danh sách bảo lãnh, kể cả trẻ sơ sinh.
- Hai (02) ảnh 5x5 của mỗi đương đơn. Phía sau ảnh phải ghi họ, tên, ngày sinh và Case number.
- Bản photocopy trang bìa, và trang có thông tin của passport đương đơn.
- Giấy khai sinh bản chính, hoặc bản trích lục/bản sao, của đương đơn chính, và các đương đơn phụ đi theo.
- Giấy hôn thú, hoặc giấy ly dị (nếu có) bản chính, hoặc bản sao của đương đơn.
- Lý lịch tư pháp số 2 bản chính, của tất cả các đương đơn từ 16 tuổi trở lên.
- Giấy xuất ngũ nếu đương đơn từng tham gia quân đội.
- Quyết định của Tòa án nếu như đương đơn đã từng bị phạm tội, kết án.
Các giấy tờ trên được sắp xếp theo từng bộ riêng của mỗi đương đơn. Mỗi đương đơn nên kẹp một tờ Document Cover Sheet hoặc Barcode Sheeet lên trên.

Lưu ý:
- Các giấy tờ trên phải ghi Case number vào góc trên bên phải để tránh bị thất lạc.
- Các giấy tờ bằng tiếng Việt, không cần phải dịch sang tiếng Anh khi nộp cho NVC.

Toàn bộ giấy tờ trên, đương đơn cho vào phong bì lớn, và gửi theo địa chỉ sau:
National Visa Center
Attn. CMR
31 Rochester Avenue, Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914.
Xem tại đây: NVC Contact Information

Hiện nay (từ tháng 08/2014), từ lúc nhận được hồ sơ, NVC thông báo họ có 60 ngày để xem xét giải quyết. Đương đơn có thể theo dõi tình trạng hồ sơ bằng cách gọi điện thoại trực tiếp đến NVC, hoặc gửi email hỏi về tình trạng hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ cần bổ túc, NVC sẽ gửi misssing/checklist qua email cho đương đơn để nhanh chóng bổ túc. Nếu hồ sơ hoàn tất complete, một thư thông báo hồ sơ hoàn tất complete, và chờ xếp lịch phỏng vấn sẽ được NVC gửi đến đương đơn qua email.