chào các chú bác , anh chị em.
em 28t vừa sang Hoa kỳ dạng bảo lãnh vợ chồng và thẻ xanh 2 năm, em có ý muốn tham gia quân đội Hoa Kỳ nhưng không biết cần những tiêu chí cơ bản nào để có thể gia nhập, bên canh đó nếu em được tham gia quân đội Hoa Kỳ thời hạn xin quốc tịch của em sớm nhất là bao lâu?
vì một số lý do nên vợ chồng em không hòa hợp, có thể li dị , vậy trường hợp em tham gia quân đội Hoa kỳ sẽ có được ở lại Mỹ không.
em xin cám ơn