Form I-797 hoặc Form I-797C là mẫu đơn mà Sở Di trú dùng để trả lời cho tất cả các đơn được nộp tại Sở Di trú, chứ không riêng gì Form I-130. Có lúc họ dùng Form I-797, có lúc họ dùng Form I-797C. Điều quan trọng là nội dung của giấy đó nói gì. Khi đó Notice Day là ngày mà USIS có quyết định về đơn mà bạn đã nộp và làm ra giấy đó. Giấy này có thể sẽ gởi ngay ngày hôm đó hoặc sau đó vài ngày.

Ví dụ: Khi bạn renew green card Form I-90, Form I-130, Form I-765, Form I-485, Form I-751, Form I-140, Form N-400 thì sau khi (USCIS) nhận được đơn của bạn, USCIS sẽ gởi cho bạn Form I-797 hoặc Form I-797C để báo họ đã nhận hồ sơ, lấy tiền, yêu cầu bạn kiểm tra tên cho đúng. Sau đó, USCIS sẽ gởi tiếp Form I-797, hoặc Form I-797C nói bạn đi fingerprint.

Tóm lại, Form I-797, hay Form I-797C là các mẫu đơn mà Sở Di trú dùng để trả lời cho các đơn mà họ nhận được và đã có quyết định cho đơn này. Còn nếu mình viết một lá thư thường để hỏi thì USCIS sẽ dùng tờ giấy có logo của USCIS để trả lời chứ không dùng Form I-797, hay Form I-797C.

Ngoài ra, còn có Form I-797E - Request For Evidence.

Dưới đây là các Form I-797, hoặc Form I-797C:

Form I-797 Notice Of Action: Approval Notice Form I-129FForm I-797 Notice Of Action: Approval Notice Form I-130Form I-797 Notice Of Action Form I-751: Petition To Remove Conditions On ResidenceForm I-797C Approval Notice Form I-600A: Application To File Petition For Eligible OrphanI-797 Notice Of Action Form I-485: Approval NoticeForm I-797C Notice Of Action: Request For Applicant To Appear For Initial InterviewForm I-797 Notice Of Action: Receipt Notice Form I-130Sở Di trú thay đổi Giấy thông báo mẫu đơn Form I-797C

Vào ngày 30 tháng ba năm 2012 vừa qua, Sở Di trú thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ cho biết kể từ ngày 2 tháng tư năm 2012, Sở Di trú đã chính thức phổ biến Form I-797C, Giấy thông báo công việc (tức Notice of Action), với hình thức mới. Form I-797C được in trên loại giấy trắng đơn giản. Sở Di trú cho biết việc thay đổi này được đánh giá sẽ tiết kiệm khoảng 1 triệu 100 ngàn Mỹ kim mỗi năm.

Trước đây, Form I-797C được in trên giấy vân đẹp, nền màu xanh lúa mạ nhạt, ở giữa trang giấy in chìm cây đuốc tượng trưng cho tự do màu đỏ nhạt, mà nhiều người vẫn gọi là tờ giấy "có cây đuốc".

Sở Di trú nói rằng Giấy thông báo công việc mới sẽ giúp làm giảm bớt suy nghĩ chung của nhiều người ngộ nhận khi cho rằng Form I-797C là bằng chứng xác nhận diện di trú hoặc quyền lợi di trú. Chính vì thế, ngay trên đầu Form I-797C có in hàng chữ to đậm rõ nét như sau: "Thông báo này không mang lại quyền lợi hoặc diện di trú".

Xin lưu ý rằng, Form I-797C, Giấy thông báo công việc, chỉ được dùng cho một số liên lạc giữa cá nhân và cơ quan di trú, bao gồm những thông báo như sau:

. Liên quan đến Biên nhận (nhằm thông báo cho khách hàng biết Sở Di trú đã nhận được tiền lệ phí và đơn của họ);

. Liên quan đến sự từ chối (nhằm thông báo cho khách hàng biết rằng đơn của họ bị từ chối vì thông tin họ cho trên đơn hoặc tiền trả không chính xác);

. Liên quan đến việc chuyển đơn (nhằm thông báo cho khách hàng biết rằng hồ sơ của họ đã được chuyển đến văn phòng di trú khác để tiếp tục được duyệt xét);

. Liên quan đến việc mở lại hồ sơ (nhằm thông báo cho khách hàng biết Sở Di trú đã đồng ý đơn kiến nghị xin mở lại hồ sơ đã hoàn tất trước đây, và hồ sơ này đang được tái duyệt xét);

. Liên quan đến cuộc hẹn (nhằm thông báo cho khách hàng biết rằng họ có hẹn với cơ quan di trú để được chụp hình hoặc lấy dấu vân tay, hoặc được phỏng vấn, hay thông báo cuộc hẹn của họ được thay đổi).

Form I-797C mới liên quan đến ngày hẹn cũng bao gồm luôn thông tin về việc hỗ trợ người khuyết tật được in trên trang sau của mẫu giấy này. Những thông tin này trước đây được in trên một tờ giấy rời khác được gửi kèm theo giấy thông báo hẹn. Sở Di trú nói rằng, việc in những thông tin ngay trên trang sau sẽ giúp cho khách hàng đỡ mất thì giờ tìm kiếm những thông tin về người khuyết tật, và chỉ cần tìm tất cả những thông tin cần thiết trên một tờ giấy. Và dĩ nhiên đây cũng là cách để tiết kiệm thêm tiền giấy, mực.

Sở Di trú nói rằng Form I-797C, Giấy thông báo công việc, được phổ biến trước ngày 2 tháng tư năm 2012 sẽ vẫn còn hiệu lực. Việc thay đổi Form I-797C là một phần trong những nỗ lực đang được Sở Di trú tiến hành nhằm cải tiến dịch vụ khách hàng, và nâng cao các hoạt động của cơ quan di trú.

Form I-130