Chào các ACE trên diễn đàn. Mong ACE trợ giúp dùm mình.
Mình cùng gđ sang Mỹ được 2 năm, đã có thẻ xanh 10 năm, hiện tại còn 1 đứa trên 21 tuổi đã có gia đình còn ở lại VN.
Mình biết thẻ xanh không thể bảo lãnh con trên 21 tuổi đã có gia đình, nhưng gần đây mình có quen một người hiện tại đã nộp đơn bảo lãnh cho con trên 21 có gđ , họ nói mình có thể nộp đơn xin bảo lãnh bằng thẻ xanh, sở di trú vẫn chấp nhận đơn và thu phí $420 . Họ nói sở di trú có gửi biên nhận hồ sơ và đã thu lệ phí thì nghĩa là hồ sơ hoàn toàn hợp lệ, nếu một time sau, mình có thể bổ sung thêm quốc tịch vào hồ sơ này.
Nhờ ACE tư vấn giúp
1) Nếu làm vậy thì có hợp lệ không ???
2) Sau 3 năm nữa những đứa con đã theo mình sang đây sẽ thi quốc tịch sau đó sẽ nộp đơn bảo lãnh diện ACE ruột , nếu mình nộp đơn bây giờ (thẻ xanh bảo lãnh con )thì sau 3 năm có ảnh hưởng đến việc bảo lãnh của chúng không.
Mong ACE giúp đỡ.
Xin cám ơn