Con chào bác, Gia đình con mới qua Mỹ được 4 tháng và đã có thẻ xanh khoảng được 2 tuần , mẹ con thì mới đăng kí học nail , anh hai thì đi học tóc , còn con thì đang học high school , ba con 58 tuổi và vẫn chưa biết nên làm gì ở Mỹ . Ba mẹ con thì cứ muốn về Việt Nam làm việc rồi chuyển tiền qua cho 2 anh em . Con nhờ bác tư vấn giúp ba con về việc làm hay là nên về Việt Nam và việc gia đinh con muốn xin medical thì xin ở đâu , có cần phải có income không , ngoài ra còn xin dược chương trình nào của chính phủ không và việc học ESL cho ba,mẹ và anh 2 .Hiện con đang ở San Jose, California . Con cảm ơn Bác .