tin nóng cho bất cứ ai ở nam cali muốn học nghề miễn phí,cho dù mới dịnh cư liên lạc anhtu dễ dược hướng dẫn(714)650-5417