Kính gửi các Anh/ Chị,

Em đang điền đơn khiếu nại điện tử gửi LSQ Hoa Kỳ nhưng phần " Message text maximum characters 500" em không biết phải viết như thế nào? Anh Chị nào có làm rồi xin giúp đỡ em.

Em chân thành cám ơn.