Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con ruột, độc thân dưới 21 tuổi (IR2).

1. Diện này không cho phép người đi theo nên phải điền riêng I-130 cho từng người con.

2. Khi điền đơn Form I-130 bảo lãnh thân nhân, bạn nhớ những điều sau đây:
- Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi «Not Applicable» hay «NA».
- Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.
- Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. Ngày 20 tháng 3 năm 2006, thì phải ghi là 03/20/2006.

Những giấy tờ phụ mà bạn gửi kèm theo mẫu Form I-130:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.
- Giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch, và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh.

Giấy tờ chứng minh bạn là US Citizen:
. Copy giấy khai sinh (nếu bạn được sinh ra tại Mỹ); hoặc
. Copy bằng quốc tịch; hoặc
. Copy US passport; hoặc
. Copy Form FS-240, Report of birth abroad of a citizen of the United State.

- Nếu người bảo lãnh, hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.
- Nếu bạn là mẹ bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên bạn là mẹ, và tên đứa trẻ.
- Nếu bạn là cha bảo lãnh con: Nộp copy giấy khai sanh của đứa trẻ trong đó có tên cả cha mẹ, và tên đứa trẻ. Và giấy kết hôn của bạn với mẹ đứa trẻ.
- Nếu bạn là cha bảo lãnh con ngoài giá thú: Nếu quan hệ cha con không được hợp thức hóa (không được công nhận là con hợp pháp) trước khi đứa trẻ 18 tuổi phải nộp thêm các bằng chứng để chứng minh quan hệ cha con trước khi người con 21 tuổi: Sống cùng nhà; cung cấp tiền bạc nuôi con...

Vì các thông tin (địa chỉ, lệ phí, mẫu đơn…) có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền, và gởi đơn bảo lãnh.
Download Instructions for Form I-130

- Lệ phí: Về lệ phí, bạn nên vào trang Web: Bảng lệ phí của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để biết lệ phí hiện hành.
- Địa chỉ: Direct Filing Addresses for Form I-130, Petition for Alien Relative
- Lệ phí, địa chỉ, download đơn: Form I-130
- Cách điền mẫu đơn I-130