Chào ban quản trị diễn đàn và các thành viên,

Em là transfer student tại Keuka College bang New York. Hiện tại em đang học học kì cuối để lấy bằng Bachelor's International Business Degree.
Vấn đề của em là e chỉ transfer sang Mỹ để học học kì cuối nên không đủ 1 năm để apply OPT. Sau khi tốt nghiệp em dự định sẽ học tiếp để giữ hiệu lực của visa. Mọi người tư vấn giúp em có nên học thêm một bằng bachelor khác hay học tiếp Master????

Cảm ơn,