Xin chào admin,
Diện F4
HCM2009810088
PD: 02/03/2004
Tôi là thành viên mới xin chào tất cả ACE trong diễn đàn, tôi có một câu hỏi xin giải đáp dùm hiện tại hồ sơ của tôi đã mở ngày 03/03/2016 đã đóng phí visa 325$ sao hôm nay đã 13/03 rồi mà sao vẫn chưa báo paid nên chưa điền DS-260 được, không biết có vấn đề gì không, hôm qua NVC có gửi mail yêu cầu làm bảo trợ tài chính, không nói gì đến phí visa.
Xin admin giải đáp dùm. Xin cảm ơn.