Thành viên muốn thay đổi password thì chúng ta nhìn góc trên bên phải trang diễn đàn, trên thanh menu có dòng "KHUNG ĐIỀU CHỈNH" bấm vào đó để vào khung điều chỉnh bên trong để điều chỉnh phần cá nhân của mình.

Link: http://xuatnhapcanh.com/forum/usercp.php

Nếu quên password có thể bấm vào Link sau: http://xuatnhapcanh.com/forum/login.php?do=lostpw