Chào chú,
con đã học xong chương trình đh ngành Quản trị kinh doanh của trường HVCNBCVT và đã đi làm được 1 năm, gđ con định hướng cho con sang mỹ du học. con đã xin được I-20 tại trường SEattle Central College ngành quản trị kinh doanh, giữa t4 con sẽ phỏng vấn. Nhưng con vẫn ko biết cách làm thế nào để thuyết phục viên chức lãnh sự cấp vísa cho mình... chú giúp con với