Chào các cô, chú, anh chị trong diễn đàn Xuất Nhập Cảnh!

Cháu là thành viên mới, cháu muốn hỏi là ba của cháu có visa du lịch B1/B2 ngày hết hạn là 10/8/2016, nhưng do công việc bận rộn ba cháu chưa có thời gian đi du lịch như đã dự tính. (cụ thể là đến tháng 12 ba cháu mới đi được).

Trường hợp của ba cháu nếu visa hết hạn mà vẫn chưa đi du lịch sang Mỹ thì ba cháu có đủ điều kiện để xin gia hạn visa B1/B2 qua đường bưu điện không hay ba cháu phải đi phỏng vấn lại từ đầu?

(vì có 1 chị làm bên văn phòng du lịch nói với gia đình cháu là nếu như đã được cấp visa du lịch lần đầu tiên mà không đi thì khả năng xin gia hạn visa lần sau là rất khó).

Cháu xin cám ơn.