Tôi tên MD đang ở tiểu bang WA được 8 năm. Từ trước giờ tôi chưa từng kinh doanh ngành thực phẩm. Nay tôi muốn sản xuất thức ăn nhanh (fast food) đông lạnh nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không "rành" tiếng Anh. Xin anh VHa08 vui lòng hướng dẫn giúp.
Cám ơn Anh và mong sớm nhận hồi âm.