Cháu chào diễn đàn.
Cháu chuẩn bị phỏng vấn visa F1 vào 22/6/2015, tức là nếu được cấp thì visa sẽ hết hạn vào 22/6/2016. Cháu sẽ học năm 12 tại một trường trung học ở Mỹ và I-20 của cháu sẽ hết hạn vào 16/6/2017. Vậy nếu sau khi hết hạn I-20 của high school, và cháu đang trong tình trạng pending SEVIS transfer sang đại học (đã nhận được I-20 từ đại học) thì cháu có bị xem là out of status F1 nếu vẫn ở lại Mỹ trong khoảng thời gian hè (sau 60 ngày) để tiếp tục học đại học không ạ?
Câu hỏi thứ 2 là nếu trường hợp trên không bị coi là out of status và cháu vẫn được ở lại Mỹ thì khi quay về Việt Nam sau 1 năm ở đại học, cháu cần phải phỏng vấn lại từ đầu hay chỉ cần xin renew visa ạ?
Mong được diễn đàn giải đáp giúp cháu ạ.