Mặc dù SSN do chính phủ liên bang cấp, cơ quan các cấp chính quyền tiểu bang, quận hạt, thành phố, hay ngay cả các công tư riêng như nhà bank, bảo hiểm cũng dùng để phân biệt, chứng minh cá nhân (tương tự như số chứng minh nhân dân ở Việt Nam).

The official website of the U.S. Social Security Administration

Khi nào nhận được sau khi sang Mỹ? Làm Social Security Card tại đâu sau khi sang Mỹ?
Khi bạn nhập cảnh Hoa kỳ với visa định cư, thông thường bạn sẽ nhận được Social Security Card trong vòng 4 tuần (theo mẫu DS-260 mà bạn đã điền).
Nếu không nhận được Social Security Card bạn có thể trực tiếp đến văn phòng Social Security tại địa phương, họ sẽ giúp bạn.

Xin cho biết độ tuổi để được nhận Social Security Number.
SSN không giới hạn về tuổi. Trẻ mới sinh cũng được cấp SSN, và cha mẹ nên xin SSN cho đứa trẻ càng sớm càng tốt vì:
- SSN để khai đứa trẻ là người phụ thuộc trong giấy khai thuế.
- Có thể mở tài khoản cho đứa trẻ.
- Mua trái phiếu cho đứa trẻ.
- Xin bảo hiểm y tế cho đứa trẻ.
- Xin các dịch vụ trợ cấp khác của chính phủ cho đứa trẻ.